tự bảo vệ bản thân

Tiêu Ban Thủy : Giúp trẻ đối phó với những kẻ bắt nạt như thế nào?

July 21, 2016

Mỗi ngày, Seth 10 tuổi đều xin tiền ăn trưa từ mẹ, nhưng khi về nhà, bố của Seth nhận ra con bị đói. Hóa ra, con đã bị một học sinh lớp trên bắt nạt bắt đưa hết tiền nếu không sẽ dọa đánh. Kayla 13 tuổi, nghĩ mọi thứ ở trường sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng bé không ngờ, con bị một nhóm học sinh cùng trường chặn đường và bắt nạt. Rất nhiều trường hợp khác nữa, các con sau khi bị bặt nạt sẽ cảm… Xem Tiếp »

Dạy Giỏi : Tiêu Ban Thủy : Giúp trẻ đối phó với những kẻ bắt nạt như thế nào?

July 21, 2016

Mỗi ngày, Seth 10 tuổi đều xin tiền ăn trưa từ mẹ, nhưng khi về nhà, bố của Seth nhận ra con bị đói. Hóa ra, con đã bị một học sinh lớp trên bắt nạt bắt đưa hết tiền nếu không sẽ dọa đánh. Kayla 13 tuổi, nghĩ mọi thứ ở trường sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng bé không ngờ, con bị một nhóm học sinh cùng trường chặn đường và bắt nạt. Rất nhiều trường hợp khác nữa, các con sau khi bị bặt nạt sẽ cảm… Xem Tiếp »

Dạy Giỏi : Tiêu Ban Thủy : Giúp trẻ đối phó với những kẻ bắt nạt như thế nào?

July 20, 2016

Mỗi ngày, Seth 10 tuổi đều xin tiền ăn trưa từ mẹ, nhưng khi về nhà, bố của Seth nhận ra con bị đói. Hóa ra, con đã bị một học sinh lớp trên bắt nạt bắt đưa hết tiền nếu không sẽ dọa đánh. Kayla 13 tuổi, nghĩ mọi thứ ở trường sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng bé không ngờ, con bị một nhóm học sinh cùng trường chặn đường và bắt nạt. Rất nhiều trường hợp khác nữa, các con sau khi bị bặt nạt sẽ cảm… Xem Tiếp »

Dạy Giỏi : Tiêu Ban Thủy : Giúp trẻ đối phó với những kẻ bắt nạt như thế nào?

July 20, 2016

Mỗi ngày, Seth 10 tuổi đều xin tiền ăn trưa từ mẹ, nhưng khi về nhà, bố của Seth nhận ra con bị đói. Hóa ra, con đã bị một học sinh lớp trên bắt nạt bắt đưa hết tiền nếu không sẽ dọa đánh. Kayla 13 tuổi, nghĩ mọi thứ ở trường sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng bé không ngờ, con bị một nhóm học sinh cùng trường chặn đường và bắt nạt. Rất nhiều trường hợp khác nữa, các con sau khi bị bặt nạt sẽ cảm… Xem Tiếp »

Tiêu Ban Thủy : Giúp trẻ đối phó với những kẻ bắt nạt như thế nào?

July 20, 2016

Mỗi ngày, Seth 10 tuổi đều xin tiền ăn trưa từ mẹ, nhưng khi về nhà, bố của Seth nhận ra con bị đói. Hóa ra, con đã bị một học sinh lớp trên bắt nạt bắt đưa hết tiền nếu không sẽ dọa đánh. Kayla 13 tuổi, nghĩ mọi thứ ở trường sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng bé không ngờ, con bị một nhóm học sinh cùng trường chặn đường và bắt nạt. Rất nhiều trường hợp khác nữa, các con sau khi bị bặt nạt sẽ cảm… Xem Tiếp »

Tiêu Ban Thủy : Giúp trẻ đối phó với những kẻ bắt nạt như thế nào?

July 20, 2016

Mỗi ngày, Seth 10 tuổi đều xin tiền ăn trưa từ mẹ, nhưng khi về nhà, bố của Seth nhận ra con bị đói. Hóa ra, con đã bị một học sinh lớp trên bắt nạt bắt đưa hết tiền nếu không sẽ dọa đánh. Kayla 13 tuổi, nghĩ mọi thứ ở trường sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng bé không ngờ, con bị một nhóm học sinh cùng trường chặn đường và bắt nạt. Rất nhiều trường hợp khác nữa, các con sau khi bị bặt nạt sẽ cảm… Xem Tiếp »